+48 519 775 225 Bezpłatna infolinia 08:00 - 20:00

Testy na koronawirusa

Współuzależnienie alkoholowe

Współuzależnienie polega na uzależnieniu od nieprawidłowego zachowania innej osoby. Jest to stan patologiczny. Współuzależniony postrzega siebie jako jedyną osobę, która może rozwiązać problemy związane z życiem alkoholika. Taki stan w psychologii nazywany jest kompleksem Mesjasza. Wiąże się on z rozwiązywaniem problemów alkoholika i próbą zmiany jego osoby za wszelką cenę. Częstym powodem, dla którego tak się dzieje, jest niska samoocena współuzależnionego, który ma wewnętrzny przymus odczuwania, że jest komuś potrzebny.

Spis treści

  Współuzależnienie alkoholowe w rodzinie

  We współuzależnieniu członkowie rodziną robią wszystko, co możliwe, aby ukryć problem alkoholowy i nie zaburzyć obrazu idealnej rodziny, który kreują na zewnątrz. Małżonek i dzieci mogą unikać przyjaciół i innych ludzi, aby lepiej maskować problemy spowodowane przez alkoholizm bliskiej osoby. Współuzależnieni członkowie rodziny często zapominają o swoich własnych potrzebach i pragnieniach, poświęcając swoje życie, aby próbować kontrolować alkoholika lub leczyć go z picia.

  Komu potrzebna jest pomoc?

  Jak stwierdzono, współuzależnieni uzależniają się od zachowań alkoholika tak mocno, jak on sam jest zależny od alkoholu. Współuzależnienie jest jedną z największych przeszkód do uzyskania skutecznej opieki i pomocy dla alkoholika. Sam współuzależniony, mimo że nie pije, może potrzebować tak poważnej terapii jak alkoholik.

  Kryteria diagnozy współuzależnienia

  Dr Timmen Cermak jako pierwszy zaproponował kryteria diagnozy współuzależnienia. Oto sformułowane przez niego wyznaczniki tego zaburzenia:

  1. kontrolowanie siebie i innych, zwłaszcza w niekorzystnych sytuacjach;
  2. zaspokajanie potrzeb innych osób przed własnymi;
  3. przeżywanie lęku i zaburzenie własnych granic;
  4. tworzenie relacji z osobami z zaburzeniami osobowości, problemem z alkoholem lub narkotykami;
  5. występowanie u osoby co najmniej trzech z listy dziesięciu innych objawów:
   • wyparcie jako sposób radzenia sobie z problemami;
   • tłamszenie w sobie emocji;
   • depresja;
   • nadwrażliwość;
   • zachowania kompulsywne;
   • niepokój;
   • nadużywanie substancji psychoaktywnych;
   • bycie ofiarą przemocy seksualnej lub fizycznej;
   • choroby związane ze stresem;
   • trwanie ponad 2 lata w relacji z osobą uzależnioną i nie staranie się o uzyskanie dla niej pomocy.

  Jestem współuzależniony. Co robić?

  Po rozpoznaniu u siebie współuzależnienia, należy zgłosić się do psychoterapeuty i rozpocząć proces oderwania. Oderwanie zmierza do tego, aby członkowie rodziny byli w stanie żyć przyjemnie, satysfakcjonująco i z poczuciem sensu, niezależnie od alkoholika i jego problemów. Proces ten jest ważnym elementem w przezwyciężaniu współuzależnienia. Współuzależniony ma poczuć się odpowiedzialny za własne życie i brać w nim pełny udział. Na początku będzie to dla niego bardzo trudne, ale podjęty wysiłek terapeutyczny zwiększy poczucie szczęścia osoby dotkniętej współuzależnieniem.

  Sprawdź: Leczenie alkoholizmu Warszawa i esperal Kraków

  Warto przeczytać

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej Akceptuje