W jaki sposób członkowie rodziny mogą pomóc alkoholikowi?

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych czynników wyniszczających relacje w rodzinie. Uzależnienie jednej osoby w ogromnym stopniu wpływa na życie jej bliskich, dokonując nieraz nieodwracalnych zmian w psychice. Z drugiej strony pomoc rodziny w wielu przypadkach jest nieoceniona i to właśnie ona decyduje o sukcesie terapii. Niestety bardzo często działania bliskich, choć czynione w dobrze wierze, mogą mieć negatywne konsekwencje. Wynika to z niewiedzy, intuicyjnego działania, a także braku odwagi i nieracjonalnego spojrzenia na sytuację. Jaka pomoc w stosunku do alkoholika jest najbardziej pożądana i przyniesie najlepsze rezultaty?

Spis treści

  kobieta przytulająca się do faceta

  1. Skoncentrowanie się na samym sobie i pozyskanie wiedzy na temat choroby.

  Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez członków rodziny alkoholika jest podejmowanie działań mających na celu powstrzymanie uzależnionego przed spożywaniem alkoholu, a także samodzielne podejmowanie prób jego wyleczenia. W konsekwencji, pojawia się stan tzw. współuzależnienia, objawiającego się ogromnym emocjonalnym zaangażowaniem w życie chorego. Bliscy, którzy na dodatek nie są świadomi tego, czym tak naprawdę jest alkoholizm, dobrymi chęciami lub biernością bardzo często nieświadomie doprowadzają do rozwoju sytuacji. Osoby słabe psychicznie mogą nawet upatrywać przyczyn choroby męża, żony czy innego członka rodziny we własnym zachowaniu. Co więc należy zrobić?

  • Ze względu na wpływ jaki wywiera alkoholizm na życie rodziny, jej członkowie powinni poszukać wsparcia psychologicznego dla samych siebie, aby uzyskać prawidłowy osąd sytuacji. Dzięki temu nie będą nieświadomie przyczyniać się do pogłębiania choroby bliskiego.
  • Konieczne jest pozyskanie wiedzy na temat alkoholizmu, jego mechanizmów oraz przebiegu. W ten sposób łatwiej będzie zrozumieć przez co przechodzi chory, a także zdobytą teorię zastosować w praktyce.

  2. Rezygnacja z samodzielnych prób wyleczenia.

  Wraz z rozwojem choroby, rodzina alkoholika podejmuje działania mające na celu powstrzymanie go przed piciem. Domowe sposoby leczenia najczęściej przyjmują postać nieustannego kontrolowania tego co pije uzależniony, a także podawania wartościowych posiłków mających przywrócić siły choremu w sytuacji, gdy towarzyszą mu objawy charakterystyczne dla zespołu abstynencyjnego. Bardzo często szuka się również pomocy w środkach farmakologicznych. Niestety tego rodzaju działania są nieskuteczne i najczęściej powodują pogłębienie choroby. Rodzina musi przyjąć do wiadomości, że jedynym rozwiązaniem jest oddanie alkoholika pod specjalistyczną opiekę. Co należy zrobić?

  • Bliscy muszą pogodzić się z myślą, iż nie są w stanie samodzielnie pomóc alkoholikowi. Wiąże się to z zaprzestaniem powstrzymywania go przed sięgnięciem po kolejną butelkę. Należy nastawić się na motywowanie uzależnionego, aby sam zechciał przestać pić. Aby jednak chory mógł sobie to uświadomić, zazwyczaj konieczne jest doprowadzenie do sytuacji, w której konsekwencje będą dla niego bardzo dotkliwe.
  • W okresie trzeźwienia, rodzina powinna okazywać choremu zrozumienie i miłość, jednocześnie nie ochraniając go przed konsekwencjami jego czynów.
  • Należy poszukać specjalistycznej pomocy w placówkach zajmujących się alkoholizmem. Bardzo skuteczne są także grupy wsparcia, do których należą trzeźwi alkoholicy. Na początku warto, aby członkowie rodziny zaczęli sami uczęszczać na spotkania.
  • Kluczowe jest również trzymanie swoich emocji na wodzy. Utrata panowania nad sobą, wylewanie alkoholu na oczach chorego oraz długie prawienie morałów w większości przypadków sprawiają, iż uzależniony ma jeszcze większą ochotę, aby sięgnąć po butelkę, a członek rodziny pogarsza swój stan psychiczny.

  Warto przeczytać

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej Akceptuje