Dorosłe dzieci alkoholików – jak sobie radzić z syndromem DDA?

Alkoholizm w rodzinie potrafi destrukcyjnie wpłynąć na jej funkcjonowanie. Nieleczone uzależnienie często doprowadza do współuzależnienia. Choroba alkoholowa oddziałuje również na dorastanie i zachowanie dzieci alkoholików. Mowa o syndromie DDA. W artykule dowiesz się, jakie są objawy DDA i poznasz cechy dorosłych dzieci alkoholików.

Spis treści

  Syndrom DDA – definicja

  W okresie dorastania dzieci są podatne na wpływy. Wzorem do naśladowania są najczęściej najbliżsi, a przede wszystkim rodzice. Wszelkie zachowania dysfunkcyjne decydują o przyszłych zachowaniach oraz sposobie postrzegania świata. Dorastanie wśród alkoholików i domu pozbawionym miłości, opieki oraz bezpieczeństwa często skutkuje syndromem DDA. To zespół zaburzeń powstałych wskutek alkoholizmu w rodzinie. Dorosłe dzieci alkoholików są osobami, które zostały wychowane przez przynajmniej jedną osobę uzależnioną od alkoholu.

  Wszelkie wartości bazują na chęci przetrwania i przystosowania się do życia w rodzinie dysfunkcyjnej. Dorosłe dzieci alkoholików nie potrafią prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, a zyskane bolesne doświadczenia wpływają na ich postępowanie. Syndrom DDA nie musi występować u każdego dziecka alkoholika. Według badań niektóre osoby są odporne na urazy psychiczne mimo alkoholizmu w rodzinie. Wiele zależy również od tego, w jakim wieku dziecko stało się częścią dysfunkcyjnego domu.

  DDA – cechy dorosłych dzieci alkoholików

  Dziecko alkoholika nie zawsze zdaje sobie sprawę z odmienności w przypadku konkretnych zachowań. Często dane reakcje są dla dziecka alkoholika czymś normalnym i wyuczonym. Dzieje się tak ze względu na wcześniejszą chęć przystosowania i brak innych wzorców.

  1. Dorosłe dzieci alkoholików dopasowują rzeczywistość zgodnie z własnymi doświadczeniami.
  2. Nie wiedzą, kim są jako osoby i mają trudność w budowaniu własnej tożsamości.
  3. Mają niskie poczucie wartości. Wierzą, że nie są wystarczające dobre ze względu na brak akceptacji ze strony rodziców oraz odrzucenie. Przez to dziecko alkoholika łatwiej zranić.
  4. Dorosłe dzieci alkoholików każdą formę krytyki traktują bardzo personalnie. Cechuje je silny samokrytycyzm.
  5. Obawiają się zmian i chaosu w życiu codziennym. Dlatego często kontrolują siebie oraz innych. Dorosłe dzieci alkoholików starają się nie wykraczać poza znane sobie schematy. Wtedy czują się bezpiecznie.
  6. Potrzeby innych stawiają na pierwszym miejscu, zapominając o własnych pragnieniach. Dorosłe dzieci alkoholików są przesadnie lojalne.
  7. Mają silne poczucie odpowiedzialności i boją się odrzucenia, którego doświadczyli w dzieciństwie.
  8. Dorosłym dzieciom alkoholików często towarzyszy niepokój. Nie potrafią cieszyć się ani bawić. Wybierają samotność. Czują się inni – wyobcowani, a nie wyjątkowi.
  9. W związkach partnerskich często poszukują ludzi, którzy odpowiadają odgrywanym przez nich rolom w czasie dzieciństwie. Zdarza się, że podświadomie wybierają osoby uzależnione. Mają problem z zaufaniem i okazywaniem uczuć.

  U dorosłych dzieci alkoholików można zauważyć wiele sprzeczności. Mogą dążyć do pełnej perfekcji lub wręcz przeciwnie. Dotyczy to również kontrolowania sytuacji. Dzieci alkoholików często nie odróżniają prawidłowego zachowania od tego spowodowanego przez alkoholizm w rodzinie.

  DDA objawy – jak pomóc dorosłym dzieciom alkoholików?

  Dorosłe dzieci alkoholików zwykle żyją w zaprzeczeniu. Nie przyznają się, że syndrom DDA może ich dotyczyć. Wypierają fakt alkoholizmu w rodzinie. Jak sobie radzić z objawami DDA? Pomocna może być jedynie terapia. Dziecko alkoholika samo nie zrozumie, które z zachowań należy do dysfunkcyjnych. Konieczna jest pomoc specjalisty.

  Co daje dorosłym dzieciom alkoholika terapia:

  • uczy przebaczenia i radzenia sobie z przeszłością,
  • pomaga w budowaniu własnego “ja”,
  • zwiększa poczucie wartości,
  • pozwala rozwijać się i tworzyć zdrowe relacje.

  Terapia dla dorosłych dzieci alkoholików odbywa się w formie indywidualnej lub grupowej. Wszystko zależy od potrzeb danej osoby. Czasem leczenie psychologiczne jest wspierane przez leki farmakologiczne.

  Źródła:
  Chodkiewicz J., Wilska A., Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie
  z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
  korzystających z pomocy terapeutycznej, http://ain.ipin.edu.pl/archiwum/2008/2/t21n2_2.pdf.

  Woitiz J.G., Adult Children of Alcoholics, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=S4qjAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=adult+children+of+alcoholics&ots=Tgj9pRZb52&sig=Zi6HfhfJDhMe_FThsc8M7Ubq6rU&redir_esc=y#v=onepage&q=adult%20children%20of%20alcoholics&f=false.

  Warto przeczytać

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej Akceptuje