Terapia podciśnieniowa VAC firmy KCI

Gojenie rany jest to długotrwały, czasochłonny i skomplikowany proces. Zmiana opatrunku kilka razy dziennie wymaga pewnych umiejętności oraz wiąże się z kosztami. Dodatkowo rana musi być sucha i utrzymana w czystości. Opatrunki VAC mocowane niewielkim nakładem pracy przyspieszają gojenie się niezależnie od płci, wieku oraz pochodzenia rany.

W roku 1993 Fleischmann i wsp. jako pierwszy zaproponował leczenie trudno gojących się
ran za pomocą opatrunków wykorzystujących podciśnienie. Również wtedy została przedstawiona koncepcja leczenia złamań otwartych za pomocą tych opatrunków. Badania dowiodły skuteczność leczenia ostrej oraz przewlekłej infekcji, tak samo skutecznie, jak i podczas leczenia ran fascyotomicznych w obrębie kończyny dolnej.

Wykorzystując podstawy leczenia ran za pomocą ujemnego ciśnienia, Argenta i wsp. rozpracowali urządzenie VAC. (Kinetic Concepts, Inc. San Antonio TX, USA) w Wake Forest Uniwersity(Winston Salem, NC, USA), jako metodę ułatwiającą gojenie się ran przez ziarninowanie, szczególnie u pacjentów ciężkich i osłabionych.

JAK TO DZIAŁA?


VAC jest stosowany na każdą ranę niezależnie od pochodzenia. Pierwotnie rana musi być oczyszczona. Na oczyszczony obszar nakładana jest jałowa pianka, która ma otwory od 400-600nm. Brzegi pianki muszą być schowane pod powięzią skóry, ale również mogą się znajdować bezpośrednio na ranie. Powyżej nakładany jest samoprzylepny jałowy opatrunek.
Brzegi opatrunku są spryskiwane sprayem adhezyjnym celem dokładnego przylegania. Od góry jest mocowana rurka ssąca zakończona jednostką ssącą. Jednostka zostaje załączona po osiągnięciu 125mmHg. Początkowo proces ssania może powodować ból.

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Ujemne ciśnienie powoduje zmniejszenie obrzęku tkanek, wyciąga płyny z rany, tworząc optymalnie dobre warunki do gojenia się rany. Próżnia również wyciąga drobnoustroje z rany zmniejszając jej obszar. Dodatkowo próżnia zwiększa dopływ krwi, co powoduje gojenie się rany przez ziarninę. Opatrunek próżniowy można pozostawić na okres 48-72h skutkuje to lepszym gojeniem, oszczędnością czasu i obniżeniem kosztów.

JAKIE JEST RYZYKO NIEPOWODZENIA VAC?

Zaprzestanie ssania może skutkować nagromadzeniem płynu w ranie, wysypką, świądem oraz zapaleniem skóry. Stosowanie opatrunku VAC na obszarze dużych naczyń i tkanek zmienionych nekrotycznie może skutkować znacznym krwotokiem oraz zakażeniem bakteriami beztlenowymi.
Opatrunki nie mogą być stosowane na obszarach nadmiernego krwawienia, oraz na obszarach potencjalnie zakażonymi komórkami nowotworowymi np. w miejscu usunięcia guza. Jeżeli stosowanie VAC uznane za konieczne, zmiana opatrunku mokrego na suchy może być utrzymane do czasu dopóki wyniki biopsji nie potwierdzą, że rana jest czysta.


WSKAZANIA :
- Stopa cukrzycowa
- Komplikacje pooperacyjne
- Troficzne zmiany skórne
- Odleżyny
- Oparzenia
- Przeszczepy skóry